LF_Works_0003_1

Missa O beata Maria: Kyrie

Segmentation

Part/section
Segment
Bars
Text
1
1
Kyrie eleison.
2
2
Christe eleison.
3
3
Kyrie eleison.